Tuyển dụng

Thúc đẩy bản thân khám phá cơ hội tham gia nhóm của chúng tôi và giúp định hình tương lai.

Có lộ trình nghề nghiệp (career path) rõ ràng & chi tiết, hướng dẫn cho sự phát triển nghề nghiệp của bạn trong suốt thời gian bạn làm việc tài công ty. Giúp bạn xác định mục tiêu nghề nghiệp, định hình các bước cụ thể để đạt được những mục tiêu đó, và phát triển các kỹ năng cần thiết để thăng tiến trong sự nghiệp.

Thưởng KPI theo từng vị trí công việc cụ thể, công bằng và hợp lý. Theo dõi, đánh giá định kì để đảm bảo tính minh bạch, những người đạt KPI xuất sắc sẽ nhận được mức thưởng tương ứng. Nếu sản phẩm kinh doanh hiệu quả và đạt KPI tuỳ vào vai trò vị trí bạn sẽ được thưởng suốt vòng đời sản phẩm cho đến khi dừng làm việc tại công ty.

Mang tư duy & công thức cải tiến từ trí tuệ nhân tạo AI, Amobear luôn cố gắng phát triển không ngừng, hoàn thiện mình ở nhiều khía cạnh trong đó có quy trình làm việc, bổ sung - cập nhật - đánh giá - tương tác đưa ra kết quả tốt để nhanh chóng áp dụng cho toàn bộ đội ngũ và sản phẩm.

Tư duy mở (open mindset) tại Google cũng được áp dụng tại Amobear, mọi người được khuyến khích đưa ra ý kiến, chia sẻ ý tưởng và thậm chí thách thức ý kiến của nhau một cách xây dựng. Điều này góp phần vào sự sáng tạo, đổi mới và tạo ra các sản phẩm và dự án xuất sắc. Tư duy này tại Amobear không chỉ góp phần vào sự sáng tạo và đổi mới mà còn tạo ra một môi trường làm việc tích cực, khích lệ sự học hỏi và phát triển cá nhân của nhân viên.

Ứng tuyển ngay!

Sẵn sàng tham gia cùng chúng tôi cho những kế hoạch trong tương lai.

TRang web đang được updates

Xin mời hãy truy cập sau khi trang web hoàn thành

Hoặc

Tiếp tục